Nepřetržitý dispečink (0042) 272 700 727

Naše služby

Převozy pacientů

Převozy pacientů

Dopravní zdravotnická služba, doprava nemocných a raněných

Lékařská pohotovost

Lékařská pohotovost

LSPP pro děti a dospělé, zubní pohotovost v Thomayerově nemocnici
 

Asistenční služba

Asistenční služba

Zdravotnické asistence na sportovních a kulturních akcích

Repatriace

Repatriace

Zahraniční i tuzemské zdravotnické repatriace
 

Přeprava novorozenců

Přeprava novorozenců

Přeprava novorozenců s nízkou porodní hmotností